Dobri rezultati kombinacije venetoklaksa in rituksimaba

Dobri rezultati kombinacije venetoklaksa in rituksimaba
Dobri rezultati kombinacije venetoklaksa in rituksimaba
  30.01.2018  |  13:18
Čas branja: 2 min
Ena pomembnejših novic s hematološkega srečanja ASH 2017, ki je bilo konec decembra lani v Atlanti, so pozitivni rezultati raziskave MURANO. Kombinacija venetoklaksa in rituksimaba je namreč pomembno izboljšala čas do napredovanja kronične limfocit­­ne levkemije.

V randomizirani klinični ra­ziskavi III. faze MURANO so primerjali učinkovitost in varnost dveh režimov zdravljenja bolnikov s ponovljeno ali neodzivno kronično limfocitno levkemijo (R/R KLL). S kombinacijo venetoklaksa (Venclyxto) in rituksimaba (Mabthera) so raziskovalci dosegli statis­tično pomembno podaljšanje mediane obdobja do napredovanja bolezni (PFS) v primerjavi s kombinacijo bendamustina in rituksimaba. Po 24 mesecih zdravljenja je bilo ocenjeno, da bolezen ni napredovala pri 84,9 odstotka bolnikov, zdravljenih s kombinacijo venetoklaksa in rituksimaba (VR), in pri 36,3 odstotka bolnikov, zdravljenih s kombinacijo bendamustina in rituksimaba (BR). Zelo podobno oceno je dal tudi neodvisni odbor za pregled (IRC; angl. Independent Review Committee), in sicer je bila pri kombinaciji VR ocena PFS 82,8 odstotka, pri kombinaciji BR pa 37,4 odstotka bolnikov. Klinična uporaba Venetoklaks je selektivni zaviralec anti-­apoptotične beljakovine limfoma celic B (BCL)-2, s čimer zdravilo sproži programirano celično smrt celic KLL. Kot monoterapija je indiciran za zdravljenje KLL s prisotno delecijo 17p ali mutacijo TP53 pri odraslih bolnikih, ki niso primerni za zdravljenje z zaviralcem receptorske poti celic B oziroma pri katerih zdravljenje ni bilo uspešno. Zdravilo je indicirano tudi za odrasle bolnike s KLL z odsotno delecijo 17p ali mutacijo TP53, pri katerih tako kemoimunoterapija kot zdravljenje z zaviralcem receptorske poti celic B nista bila uspešna.

Razvijali so ga v dveh farmacevtskih družbah

Zanimivo je, da so venetoklaks razvijali v laboratorijih dveh farmacevtskih družb (AbbVie in Roche), ki sta si razdelili tudi regionalna območja trženja. V ZDA zdravilo tržita tako AbbVie kot Rochev Genentech, zunaj ZDA – tudi v Evropi, kjer je venetoklaks na voljo pod komercialnim imenom Venclyxto – pa je trženje prevzela družba AbbVie.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Klinična praksa
Klinična praksa Učinek zdravljenja vztraja že devet let po zadnjem odmerku

Pri sodobnem zdravljenju MS je treba vztrajati pri zgodnjem diagnosticiranju in takojšnjem oziroma zgodnjem zdravljenju z...

Klinična praksa
Klinična praksa Jaz sem tista, ki vodi, ne bolezen

»Zelo pomembno je, s kakšnimi ljudmi se obdaš. Zaradi bolezni se nikakor ne smeš osamiti ali odreči družinskemu življenju, saj ti...

Medicina in družba
Medicina in družba MS pri ženskah

Multipla skleroza (MS) prizadene ženske v rodni dobi, zato ženske z MS pomenijo posebno skupino. O morebitnem načrtovanju družine in...

Medicina in družba
Medicina in družba Zaprla sem se in praskala do onemoglosti

»Zadnja leta bolje sodelujemo. Žal pa bolniki z atopijskim dermatitisom še vedno nismo dovolj slišani. Nenehno poudarjamo, da...

Klinična praksa
Klinična praksa Zdravilišče enkrat na leto ne more nadomestiti učinkov redne vadbe

Bistvo rehabilitacije človeka z multiplo sklerozo je odvisno od njegovega stanja in prizadetosti. Zgolj obnovitvena rehabilitacija v...

Klinična praksa
Klinična praksa Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni ali invalidnosti, ampak tudi duhovna in socialna blaginja

Na področju obravnave bolnikov z MS prevečkrat pozabimo, da zdravje ne pomeni le odsotnosti bolezni ali invalidnosti, ampak telesno,...

Klinična praksa
Klinična praksa Življenje s strahom in negotovostjo

Bolniki se s psihološkim bremenom, ki ga prinašata diagnoza in bolezen, različno spoprijemajo ter se nanje čustveno odzivajo. Pomembno...