Direktorji bolnišnic pričakujejo težje poslovanje in zahtevajo boljše plačilo

Direktorji bolnišnic pričakujejo težje poslovanje in zahtevajo boljše plačilo
Direktorji bolnišnic pričakujejo težje poslovanje in zahtevajo boljše plačilo
  03.12.2018  |  16:01
Čas branja: 1 min
Direktorji zaradi podpisa dogovora med vlado in sindikati pričakujejo še večje težave pri poslovanju javnih zdravstvenih zavodov. Vlada namreč pred podpisom dogovora ni ocenila in zagotovila sredstev, ki ga prinaša dvig plač v zdravstvu, so po strokovnem srečanju v Topolšici sporočili iz Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic.

Finančno obremenitev Vlada RS s tem prenaša na ZZZS, ta pa na bolnišnice, so povedali. Združenje direktorjev slovenskih bolnišnic je na svoj zbor članov in strokovno srečanje v Topolšico povabilo tudi ministra za zdravje. Želeli so mu predstaviti aktualne probleme, s katerimi se srečujejo pri vodenju in upravljanju javnih zdravstvenih zavodov ter ga povabili k iskanju skupnih rešitev za obvladovanje odprtih zadev v zdravstvenem sistemu.

Predlogi za učinkovitejše vodenje

Kljub odsotnosti ministra so na zboru oblikovali tudi predloge za bolj učinkovito vodenje bolnišnic, ki jih bodo predstavili ministru za zdravje:

1. Zavod je kot organizacijska oblika zastarel, pravijo direktorji. Uveljaviti je treba novo organizacijsko obliko - bodisi z novim zakonom o upravljanju zdravstvenih inštitucij v javni lasti, ki bo določil način vodenja in upravljanja, merila za stimulacijo in nagrajevanje, novo fleksibilno sistemizacijo delovnih mest ali novelirati obstoječo zakonodajo v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Javni zdravstveni zavodi naj se v skladu z zakonom o gospodarskih družbah preoblikujejo v javna podjetja.

2. Enoten informacijski sistem oziroma povezovalna informacijska platforma na nacionalni ravni mora povezovati vse inštitucije na vseh nivojih javnega zdravstva.

3. Več izvajalcev generira več storitev, zato je treba v nasprotju z dosedanjo prakso primarni nivo krepiti hkrati s sekundarnim in terciarnim nivojem, sicer noben od ukrepov ne bo skrajšal čakalnih vrst in zmanjšal absentizma.

4. Direktorji od ustanovitelja pričakujejo, da v sodelovanju z vodstvom bolnišnic in stroke pripravi strateški načrt za celotno javno zdravstvo glede na potrebe prebivalstva in razvoj stroke, ki bo vseboval vsebinske, razvojne, kadrovske in infrastrukturne potrebe.

5. Takoj je treba odpraviti neenakopravni položaj javnih zavodov proti koncesionarjem, za katere denimo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnem naročanju in Pravilnik o podjemnih pogodbah ne veljajo. To koncesionarjem omogoča bistveno večjo fleksibilnost in učinkovitost pri poslovanju. Kakršnokoli primerjanje ob veljavni zakonodaji je nekorektno in zavajajoče.

5. Plače direktorjev in vodstvenega kadra morajo biti primerljive s plačami enako velikih gospodarskih družb v lasti države.

Nov predsednik združenja

Na srečanju so za novega predsednika Združenja imenovali Janeza Poklukarja, direktorja Splošne bolnišnice Jesenice, ki je opozoril na številne aktualne probleme. Direktorji opozarjajo tudi na povečanje stroškov materiala, energentov in storitev zaradi porasta cen, zato je pri določanju cen zdravstvenih storitev v letu 2019 treba to upoštevati.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Klinična praksa
Klinična praksa Na celjski intenzivi najvišje kotirajo dobri odnosi!

Na oddelku za intenzivno interno medicino splošne bolnišnice v Celju so v zadnjih letih dosegli, da imajo za najtežje bolnike, ki...

Klinična praksa
Klinična praksa Zobne zalivke: bele ali sive?

V zadnjem času se pojavlja čedalje več vprašanj in polemik glede materialov v uporabi za zobne zalivke zaradi evropske uredbe o odpravi...

Novice
Novice Imunoterapija morda prehaja v prvo linijo tudi pri odzivnih bolnikih

Raziskava CheckMate-142 je pokazala visoko stopnjo odgovora na prvolinijsko zdravljenje s kombinacijo nivolumaba in ipilimumaba pri...

Razno
Razno Ponosen na svoj evropski izvor ostaja predan nevroznanosti

Phillip Sharp, sicer Nobelov nagrajenec za soodkritje spajanja RNA, in Charles Weissmann, ki je odkril zdravilo proti hepatitisu C, sta...

Klinična praksa
Klinična praksa S trastuzumabom smo naredili zelo veliko. Smo lahko še boljši?

»Ne poznam zdravila, ki bi kdaj med onkologi povzročilo tolikšen čustveni naboj in navdušenje, kot ga je objava rezultatov...

Klinična praksa
Klinična praksa Prebujeni optimizem

V Sloveniji raka pljuč na novo odkrijemo pri približno 1.400 ljudeh na leto. Več kot polovica bolnikov ima ob postavitvi diagnoze...

Klinična praksa
Klinična praksa Razred bioloških zdravil, zaviralcev citokina IL-23, je nov mejnik v zdravljenju psoriaze

V zadnjih letih smo videli nepredstavljiv napredek v zdravljenju psoriaze, z vsakim razredom biološ­kih zdravil smo dvignili meje....

Novice
Novice Mobilna aplikacija za pomoč bolnicam z rakom dojke

Večdisciplinarna skupina slovenskih raziskovalcev je na srečanju ESMO predstavila mobilno aplikacijo mPRO Mamma, ki bi lahko pripomogla k...