Direktorji bolnišnic pričakujejo težje poslovanje in zahtevajo boljše plačilo

Direktorji bolnišnic pričakujejo težje poslovanje in zahtevajo boljše plačilo
Direktorji bolnišnic pričakujejo težje poslovanje in zahtevajo boljše plačilo
  03.12.2018  |  16:01
Čas branja: 1 min
Direktorji zaradi podpisa dogovora med vlado in sindikati pričakujejo še večje težave pri poslovanju javnih zdravstvenih zavodov. Vlada namreč pred podpisom dogovora ni ocenila in zagotovila sredstev, ki ga prinaša dvig plač v zdravstvu, so po strokovnem srečanju v Topolšici sporočili iz Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic.

Finančno obremenitev Vlada RS s tem prenaša na ZZZS, ta pa na bolnišnice, so povedali. Združenje direktorjev slovenskih bolnišnic je na svoj zbor članov in strokovno srečanje v Topolšico povabilo tudi ministra za zdravje. Želeli so mu predstaviti aktualne probleme, s katerimi se srečujejo pri vodenju in upravljanju javnih zdravstvenih zavodov ter ga povabili k iskanju skupnih rešitev za obvladovanje odprtih zadev v zdravstvenem sistemu.

Predlogi za učinkovitejše vodenje

Kljub odsotnosti ministra so na zboru oblikovali tudi predloge za bolj učinkovito vodenje bolnišnic, ki jih bodo predstavili ministru za zdravje:

1. Zavod je kot organizacijska oblika zastarel, pravijo direktorji. Uveljaviti je treba novo organizacijsko obliko - bodisi z novim zakonom o upravljanju zdravstvenih inštitucij v javni lasti, ki bo določil način vodenja in upravljanja, merila za stimulacijo in nagrajevanje, novo fleksibilno sistemizacijo delovnih mest ali novelirati obstoječo zakonodajo v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Javni zdravstveni zavodi naj se v skladu z zakonom o gospodarskih družbah preoblikujejo v javna podjetja.

2. Enoten informacijski sistem oziroma povezovalna informacijska platforma na nacionalni ravni mora povezovati vse inštitucije na vseh nivojih javnega zdravstva.

3. Več izvajalcev generira več storitev, zato je treba v nasprotju z dosedanjo prakso primarni nivo krepiti hkrati s sekundarnim in terciarnim nivojem, sicer noben od ukrepov ne bo skrajšal čakalnih vrst in zmanjšal absentizma.

4. Direktorji od ustanovitelja pričakujejo, da v sodelovanju z vodstvom bolnišnic in stroke pripravi strateški načrt za celotno javno zdravstvo glede na potrebe prebivalstva in razvoj stroke, ki bo vseboval vsebinske, razvojne, kadrovske in infrastrukturne potrebe.

5. Takoj je treba odpraviti neenakopravni položaj javnih zavodov proti koncesionarjem, za katere denimo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnem naročanju in Pravilnik o podjemnih pogodbah ne veljajo. To koncesionarjem omogoča bistveno večjo fleksibilnost in učinkovitost pri poslovanju. Kakršnokoli primerjanje ob veljavni zakonodaji je nekorektno in zavajajoče.

5. Plače direktorjev in vodstvenega kadra morajo biti primerljive s plačami enako velikih gospodarskih družb v lasti države.

Nov predsednik združenja

Na srečanju so za novega predsednika Združenja imenovali Janeza Poklukarja, direktorja Splošne bolnišnice Jesenice, ki je opozoril na številne aktualne probleme. Direktorji opozarjajo tudi na povečanje stroškov materiala, energentov in storitev zaradi porasta cen, zato je pri določanju cen zdravstvenih storitev v letu 2019 treba to upoštevati.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Klinična praksa
Klinična praksa Zmagovalna dobra praksa 2018: svetla izjema, ki bi morala biti pravilo – pogovorimo se o minljivosti

Letošnji zmagovalec natečaja Dobra praksa je izjemna ekipa, ki jo sestavljajo zaposleni v Domu starejših Logatec in ZD Logatec. V...

Klinična praksa
Klinična praksa Fizioterapija lahko veliko pomaga pri duševnem zdravju

Glavno načelo fizioterapije, da gibanje zagotavlja funkcionalno zdravje, se ne nanaša le na boljše telesne zmogljivosti, ki jih poskuša...

Medicina in družba
Medicina in družba Predstavlja se Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz

Specialistka psihiatrije Marjeta Blinc Pesek je prva v Sloveniji organizirala strokovnjake s področja psihiatrije in ustanovila Slovensko...

Novice
Novice Potencial novega proteina pri zgodnjem ugotavljanju raka debelega črevesa

Na kliniki univerze Johns Hopkins iščejo krvne biooznačevalce, ki bi še izboljšali zgodnjo diagnostiko raka debelega črevesa....