Medicina danes

Prvi slovenski strokovni medicinski časnik za zdravnike, farmacevte in zobozdravnike. Izhaja od leta 2009, enkrat mesečno.

Medicina danes se s povezovanjem na vseh ravneh v zdravstvenem sistemu zavzema za to, da združuje odločevalce, strokovnjake in slovenske zdravnike v smeri pozitivnega premika zdravstvenega sistema na nacionalni ravni. Medicina danes je že 11 leto vodilni medicinski časnik v Sloveniji. Bralci revije in udeleženci naših dogodkov so strokovna javnost, zdravniki, zobozdravniki, odločevalci v zdravstvenih sistemih in  farmacevti. Uredništvo, medicinski novinarji in slovenski zdravniki mesečno spremljajo in kritično presojajo aktualne spremembe v zdravstvu, seznanjajo bralce z najnovejšimi dognanju s področja medicine, farmakoterapije ter sodobnih zdravstvenih tehnologij. Publikacija predstavlja strokovno platformo za izmenjavo stališč ključnih mnenjskih voditeljev v medicini in spodbuja dialog stroke. Uredništvo spremlja številne kongrese s področja novosti v medicini tako v Sloveniji kot v tujini.

Ekipa

Lucija B. Petavs, odgovorna urednica
Telefon: 01 30 91 506
E-pošta: lucija.petavs@medicina-danes.si

Noemi Kandus, pomočnica urednice
Telefon: 01 30 91 425
E-mail: noemi.kandus@medicina-danes.si

Uredniški svet

  • doc. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.
  • Matija Gorjanc, dr. med., dr. dent. med.
  • prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
  • asist. mag. Blaž Mrevlje, dr. med.
  • prof. dr. Igor D. Gregorič, dr. med.
  • Dorjan Marušič, dr. med., univ. dipl. mat.
  • Aleksandar Gavrić, dr. med.

Oblikovanje

Irena Buha Marolt

Oglasno trženje

Vodja trženja Bonnier Healthcare Slovenija: Sanja Sekač Djordjević
Telefon: 01 30 91 537
E-pošta: sanja.sekac@finance.si

Naročanje
www.medicina-danes.si/narocam

Telefon: 080 15 80
faks: 01 30 91 585
E-pošta: narocnine@finance.si

Portal Medicina-danes.si je del družine digitalnih medijev Časnika Finance.

Peter Frankl, direktor in glavni urednik Časnika Finance d.o.o.