Medicina danes, posebna izdaja, 15. november 2013

Novice
Novice Brez prave strategije

Paradigma ponovnega vklopa imunskega odziva, ki ga je malignom sposoben »izklopiti« tudi s pomočjo receptorskih »stikal«, je trenutno...

Novice
Novice EMA odobrila subkutano obliko trastuzumaba

Evropska agencija za zdravila (EMA) je na začetku septembra za zdravljenje bolnic s HER2 pozitivnim rakom na dojkah odobrila subkutano...

Novice
Novice Epigenetski pristop

Obravnava difuznega B-celičnega limfoma z majhnimi odmerki azacitidina sproži vnovično odzivnost na standardno kemoterapijo z...

Novice
Novice Hrbtenica onkološkega zdravljenja prihodnosti

Čeprav gre za časovno razmeroma omejene izkušnje z zdravili, imenovanimi »check-point« inhibitorji, rezultati nakazujejo novo obdobje...

Novice
Novice Intervju: Predlagamo spremembo metodologije izračuna cen

Nataša Jenčič, predsednica Foruma tujih znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb

Novice
Novice Izziv in napredek so inzulinski analogi

Na področju inzulinskega zdravljenja sladkorne bolezni pomemben napredek pomenijo inzulinski analogi. S tehnologijo rekombinantne DNK so...

Novice
Novice Kakšni so mehanizmi delovanja monoklonskih protiteles?

Razvoj terapevtskih monoklonskih protiteles (MAb) je omogočila skupina raziskovalcev pod vodstvom Georgesa Koehlerja in Cesarja Milsteina,...

Novice
Novice Klinično testiranje nove antiandrogene učinkovine

V klinični raziskavi prve faze je ARN-509, novi antagonist androgenskih receptorjev, zmanjšal receptorsko vezavo androgenih hormonov in...

Novice
Novice Obinutuzumab boljši od rituksimaba

Za zdravilo, ki ga je Roche vložil v odobritev že na podlagi statistično pomembnega, 86-odstotnega zmanjšanja tveganja za poslabšanje...

Novice
Novice Potencial pokazalo pri melanomu

Eksperimentalno cepivo je sprožilo odziv pri šestih od sedmih bolnikov z napredovalim melanomom. Cepivo, ki zahteva še vsaj pet let...

Novice
Novice Prvih 20 v onkologiji

Medtem ko prihajajo terapevtska cepiva na onkološki trg z bolj negotovimi koraki, je s skupino zdravil, ki jih za zdaj imenujemo kar z...

Novice
Novice Prvo personalizirano terapevtsko cepivo tudi v Evropi

Evropska agencija za zdravila je avtorizirala družbo Dandreon Corporation za terapevtsko uporabo cepiva Provenge v obravnavi bolnikov z...

Novice
Novice Strokovni konsenz o testiranju PSA

Konsenz, ki so ga pred nedavnim sprejeli strokovnjaki na kongresu o raku na prostati v Melbournu v Avstraliji, spreminja paradigmo...

Novice
Novice Varnostni profili še burijo strokovne duhove

Ali je varnost zdravil za sladkorno bolezen tipa 2, ki delujejo na inkretinski sistem, vprašljiva? Dvom o varnosti teh zdravil je maja...

Novice
Novice Vrednotenje zdravstvenih tehnologij v direktivi o čezmejnem varstvu pacientov

Slovenija področja vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) za zdaj zakonsko še ni uredila, saj 15. člen direktive - gre za znano...

Novice
Novice »Poišči me« signali

Nove raziskave odkrivajo novo vlogo matriks metaloproteinaz-8 (MMP-8). Po sproščanju iz karcinomskih celic naj bi delovale kot...

Iz tiskane revije

Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018