Medicina danes, 16. april 2014

Novice
Novice Acetilsalicilna kislina ne zmanjša tveganja za miokardni infarkt

Jemanje aspirina po operaciji, ki ni bila na srcu, ne zmanjša tveganja za smrt ali miokardni infarkt, kažejo izsledki raziskave, ki jo je...

Novice
Novice Am I number 12?*

Za slabo ozaveščenost o hepatitisu C sta kriva predvsem njegov dolgotrajen skriti potek in stigma, ki spremlja okužene, je na EASL...

Novice
Novice Če je zdravnik do samokontrole ravnodušen, bo bolnik tudi

Bolj kot realna vrednost glukoze v krvi je pomemben podatek o nihanju glukoze pri bolniku.

Novice
Novice Čez desetletje ali dve bo ena glavnih tem v zobozdravstvu periimplantitis

Tako napoveduje David Dovšak, maksilofacialni kirurg, zasebnik s koncesijo. Gre za vnetno propadanje kosti ob implantatu, ki v petih letih...

Novice
Novice Društva ustanavljajo tudi za nenadzorovani by-pass finančnih sredstev

Številna društva, ki rastejo kot gobe po dežju in večinoma delujejo zelo nepregledno zunaj matičnih zdravstvenih institucij in...

Novice
Novice Imeti možnost, da stopiš na samostojno pot

Da bi obstajala možnost, da se zdravniki sami odločijo, da bodo bodisi delali v instituciji za plačo bodisi bodo stopili na samostojno...

Novice
Novice Intervju: Individualizacija terapije v prihodnosti nujnost

Prvi kongres Advances in diabetes and insulin therapy (ADIT) je potekal v Indiji isto leto, ko je bila izdana prva številka Medicine...

Klinična praksa
Klinična praksa Intervju: »Vsi zdravniki bi se morali ukvarjati tudi s klinično prehrano«

Frank De Man, Nizozemec z diplomo iz prava in poslovne organizacije, organizira in povezuje organizacije ter skupine pritiska, ki se...

Novice
Novice Je varfarin mrtev?

Varfarin ni mrtev, je pa z novima antikoagulantoma dabigatranom in rivaroksabanom, ki so ju na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana začeli...

Novice
Novice Kriza v polovici laboratorijev farmacevtskih velikanov

Sedem v letu 2013 odobrenih »blockbusterjev« ponudnikom prinaša desetkrat večji zaslužek od vseh leto prej odobrenih zdravil. Razvojno...

Novice
Novice Nanotehnologija za čim hitrejše vraščanje s kostjo...

... pa združevanje posegov in izdelave šablon na podlagi CT-posnetkov je nekaj novih tehnologij.

Novice
Novice Novosti predvsem na področju strukture kreditnih točk

Novi predlog natančno specificira strokovne vsebine, vsaj 50 od 75 točk bo moral zdravnik denimo pridobiti na strokovnem področju, za...

Novice
Novice Obravnava osteoporoze septembra tudi v referenčnih ambulantah

Zgodnje odkrivanje bolnikov z osteoporozo s FRAX bo potekalo pri ženskah po menopavzi in vseh moških, starejših od 50 let. Poleg...

Novice
Novice Odpraviti koncesije v zdravstvu, ker so diskriminatorne

»Koncesije v slovenskem zdravstvenem sistemu ničemur ne služijo, nimajo nobene prave logike in smisla. Gre zgolj za podeljevanje nekih...

Novice
Novice Prihaja poplava novih zdravil

Konkurenca med prihajajočimi zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni bo velika, saj so številna zdravila trenutno v razvoju sorodna že...

Novice
Novice Psihiatrija bo preživela - a v kakšni obliki?

»Kot spoznavamo, stigmatizacija in posledično diskriminacija ljudi z duševno boleznijo postajata poglavitni oviri pri oblikovanju in...

Novice
Novice Še dve leti nič ne bo

Manjka junak, ki bi na podlagi argumentov rekel: tako bo, in konec.

Novice
Novice Statini: kakšen vpliv ima terapevtska skupina na jemanje zdravil?

Konec marca smo dobili terapevtsko skupino z imatinibom in z acetilsalicilno kislino 100 mg. Na primeru terapevtske skupine zdravila za...

Medicina in družba
Medicina in družba Tudi študenti medicine lahko vplivamo na trenutne razmere v zdravstvu

Razvijmo in izpopolnjujmo raje čut do odličnosti, željo po vrhunskosti, razvijmo skupno vizijo poštenega in trdega dela ter obsojajmo...

Novice
Novice Učinkovit je multifaktorski pristop

Pri preprečevanju mikrovaskularnih zapletov pri sladkorni bolezni sta najučinkovitejša multifaktorski pristop in zgodnje odkrivanje...

Novice
Novice Uporabe mimetikov inkretina ne bodo omejevali

Podatki o potencialni vzročni povezavi med mimetiki inkretina in boleznimi pankreasa ne zadoščajo za postavljanje sklepov, ki bi...

Novice
Novice Z referenčnimi ambulantami težave ne bi bilo mogoče reševati

Z vodjo bolnišničnega oddelka revmatološke klinike smo se pogovarjali o novih smernicah pri zdravljenju revmatoidnega artritisa, z vodjo...

Novice
Novice Zaviralci SGLT-2: izbira po metforminu?

Nemški zdravniki lahko zaviralce SGLT-2 predpisujejo že 15 mesecev. Za zdaj kaže, da te agente, imenovane tudi gliflozini, ki delujejo...

Novice
Novice »FRAX deluje tudi brez znane mineralne kostne gostote«

Večina bolnic z zlomi nima osteoporoze na DXA, zato uporabljamo klinične pripomočke, med katerimi je najbolj uporabljen FRAX. Dokazano...

Novice
Novice »Nova zdravila revolucionarno dopolnjujejo zdravljenje bolnikov s hepatitisom C«

Nedavna odobritev sofosbuvirja in obetajoče nove terapevtske kombinacije, ki jih napovedujejo farmacevtske družbe, so avtorje pred...

Iz tiskane revije

Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018