Medicina danes, št. 14/15, 12. november 2014

Novice
Novice Polifenoli iz aronije izboljšali učinkovitost gemcitabina

Pred nedavnim objavljena raziskava je potrdila hipotezo o podpornem učinku specifičnih mikroživil na učinkovitost kemoterapevtske...

Novice
Novice Prihodnost tudi v 3D-odtisih in nanotehnologiji

Odtise za izdelavo umetnih zob počasi nadomeščajo računalniško skeniranje, načrtovanje in izdelava zob. Veliko optimizma za...

Novice
Novice »Medical bypass«, novi koncept farmakološke obravnave debelosti?

Profesor Steve Bloom je eden izmed avtorjev pojma »medical bypass«, ki pomeni eno izmed najobetavnejših metod v farmakološki obravnavi...

Novice
Novice FDA odobril pirfenidon in nintedanib

Idiopatska pljučna fibroza

Novice
Novice Soliden vmesni čas

Pomembno je, da so različne institucije in stroke, vključene v obravnavo diabetesa, stopile izza svojih zidov ter se med seboj začele...

Novice
Novice Stara ljubezen, ki je ne kaže pozabiti

Tako je aprila na kongresu ADIT svoje predavanje o učinkih metformina, ki ga vse bolj izpodrivajo nove antidiabetične terapije, naslovila...

Novice
Novice V znamenju zaviralcev SGLT-2 in agonistov GLP-1

Medtem ko je bila prva polovica letošnjega leta v znamenju zaviralcev SGLT-2 in agonistov GLP-1, lahko v nadaljevanju letošnjega in v...

Novice
Novice »Kaj je trenutno vaš največji izziv v zvezi s sladkorno boleznijo?«

To je glavno in najbolj uporabno vprašanje za diabetologe in zdravnike, ki se ukvarjajo z bolniki s sladkorno boleznijo, pravi internistka...

Novice
Novice »Večkrat se vprašajmo: Kako dobro pa jaz delam?«

»Imamo preveč somatsko orientirano medicino. Morali bi se več učiti spretnosti komunikacije z bolniki, malo bolj pogledati vase, biti...

Novice
Novice Inovativna obravnava zdravljenja bolnic s PCOS

Vodilna raziskovalca s KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove doc. dr. Mojco Jensterle Sever in prof. dr. Andreja Janeža - ki...

Novice
Novice Bo mogoče odzivnost na nova androgenska zaviralca določiti s pomočjo biomarkerja?

Kot kaže, je molekula, poimenovana AR-V7 (androgen receptor splice variant 7 messenger RNA), dober napovedni marker za odzivnost bolnika...

Novice
Novice Dvajset odstotkov manj smrti

Novo Novartisovo eksperimentalno zdravilo po podatkih iz kliničnih raziskav zmanjša srčno-žilno smrt za dvajset odstotkov.

Novice
Novice Kdo bo glavni do leta 2020?

Med 20 potencialnimi »blockbusterji«, ki naj bi farmacevtskim družbam leta 2020 prinesli okoli 40 milijard dolarjev, prevladujejo...

Novice
Novice Mezenhimske matične celice v boj z ARDS?

Trenutno ni zdravila za akutni respiratorni distresni sindrom (ARDS), življenjsko nevarno zdravstveno stanje, za katero je značilno...

Novice
Novice Nanotehnologija v farmakoonkologiji

Pionir na področju nanotehnologije v onkologiji je nab-paklitaksel, ki je prinesel statistično pomembno prednost v primerjavi s...

Novice
Novice Slovenske izkušnje z zdravilom nab-paklitaksel

Prednost nab-paklitaksela (Abraxane) pred standardnimi taksani v zdravljenju bolnikov z razširjenim rakom na dojki je v manjši...

Novice
Novice »Elektronski nos bi lahko bil v petih letih del klinične prakse«

Letos se končuje petletni mednarodni projekt U-BIOPRED, namenjen iskanju biomarkerjev za boljše razumevanje hudih oblik astme, kar bi...

Novice
Novice Dan odprtih vrat oddelkov za laboratorijsko medicino

Drugega oktobra letos je kar 36 slovenskih medicinskih laboratorijev povabilo na obisk splošno javnost. Slovensko združenje za...

Novice
Novice Ministrica za zdravje: En mandat za ureditev vseh težav bo premalo

Zavedanje, da je močna primarna raven zdravstva najbolj učinkovita metoda ohranjanja zdrave populacije, je že večkrat poudarila tudi...

Novice
Novice Pet milijard evrov za novo zdravilo

Inovativna zdravila danes pomenijo okoli 20 odstotkov izdatkov za zdravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Proizvajalce razvoj...

Novice
Novice Razprava 2014: Kliniki imajo kar dobre izkušnje z novimi oralnimi antikoagulanti

Nove oralne antikoagulante (NOAK) - na našem trgu so dabigatran, apiksaban in rivaroksaban - zdravniki uvajajo tako v primarni kot v...

Novice
Novice Intervju: »Bolniki z multiplo sklerozo so pripravljeni prenesti več«

Nemški profesor dr. Hans-Peter Hartung se z raziskovanjem multiple skleroze ukvarja že več kot trideset let. Januarja so v njegovi...

Novice
Novice Kako se lotiti zdravljenja z alemtuzumabom?

Septembra letos sta bili v Sloveniji odobreni zdravili proti multipli sklerozi alemtuzumab in teriflunomid. Eden izmed zdravnikov v ekipi,...

Novice
Novice Pomanjkanje evidence škodi bolnikom

Slovenija še vedno nima registra bolnikov z multiplo sklerozo (MS), ki bi prinesel boljšo obravnavo bolnikov. »Brez registra nimamo...

Novice
Novice Odprt Center za športno kardiologijo

Po zgledu vrhunskih centrov v tujini

Novice
Novice »Preplačanih programov v bolnišnicah ni«

Tako trdi večina bolnišnic, ki so odgovorile na naše vprašanje o konkretnih cenah storitev. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje...

Novice
Novice Farmakogenetski modeli za revmatoidni in juvenilni idiopatski artritis čez približno leto dni

Laboratorij za farmakogenetiko s kliničnimi oddelki razvija farmakogenetske modele za revmatoidni (RA) in juvenilni idiopatski artritis, s...

Novice
Novice Sladko življenje je vedno drago

Če je vojna, naj bo vojna za vse.

Novice
Novice »V svetu je oprema zaradi ebole razgrabljena in Slovenija je zelo majhna, veste«

Te dni so zdravniki prejeli državna navodila, kako naj ukrepajo ob sumu na okužbo z virusom ebole.

Iz tiskane revije

Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018