Medicina danes, št. 13, 28. oktober 2015

Zdravstvena politika
Zdravstvena politika Se premika, a z zadržki

Tako na naše vprašanje odgovarja oftalmologinja prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič z Očesne klinike UKC Ljubljana, ki sodeluje tudi...

Razno
Razno Življenje male modre tabletke

Leta 1991, ko je bila Slovenija na poti oblikovanja svoje državnosti, se je v majhnem mestu Walesa zgodil tektonski premik. V mestni...

Klinična praksa
Klinična praksa Britanski raziskovalci testirajo učinkovitost aldosteronske blokade

Ameriški raziskovalci poročajo, da je terapevtski pristop z antagonisti mineralokortikoidnih receptorjev novost v obravnavi bolnikov z...

Razno
Razno Generična zdravila so enaka kot originalna. Toda niso

»Za vsakim od teh preprosto zavitih proizvodov je ideološka debata, ki seže prav do bistva moderne medicinske prakse in porabniških...

Medicina in družba
Medicina in družba Zaživela je mednarodna kampanja »Voices of HS«

»Glede na to, da hidradenitis suppurativa ni redka bolezen, ocenjena prevalenca je namreč najmanj odstotek populacije, se s takim...

Klinična praksa
Klinična praksa »Naše bolnike imamo možnost ujeti«

Dermatovenerologinja Nataša Koser Kolar iz Splošne bolnišnice Celje je pred petimi meseci uvedla biološko zdravilo bolniku s...

Zdravstvena politika
Zdravstvena politika »Verjamem samo Bogu, vsi drugi naj mi prinesejo podatke«

Tako je pogled Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na zdravljenje, podprto z dokazi, na dogodku Vrednost inovacij, ki sta ga...

Tehnologija
Tehnologija Intervju: »Če bomo imeli možnost, da skeniramo ljudi in iz vgrajenih čipov dobimo vse informacije, bo to veliko odkritje«

Je vodja inovativne kirurgije v Univerzitetni bolnišnici Stanford in eden izmed tistih zdravnikov, ki z navdušenjem sprejema...

Klinična praksa
Klinična praksa Infekti so »priložnost«, da najdemo bolnike s slabšo pljučno funkcijo

»Z družinskimi zdravniki zelo dobro sodelujemo, zato so tudi nastale skupne smernice za KOPB,« pravi doc. dr. Matjaž Fležar,...

Klinična praksa
Klinična praksa Pomembni podatki o prepletanju poslabšanj pri KOPB in srčno-žilnih boleznih

Študija SUMMIT je prva študija, v kateri so proučevali interakcijo med kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) in...

Klinična praksa
Klinična praksa Pri bolnikih najpomembnejše preprečevanje poslabšanj

Poslabšanja pri kronični obstruktivni pljučni bolezni (KOPB) so pomembni dogodki v poteku bolezni, saj pospešijo napredovanje bolezni,...

Klinična praksa
Klinična praksa Vztrajno se išče napovedni biološki označevalec za največjo korist terapije

V nasprotju s pričakovanjem, da bodo prenovljene smernice GOLD iz leta 2013 zdravljenje bolnikov s KOPB uredile, so v klinično delo...

Zdravstvena politika
Zdravstvena politika Boj za boljše življenje hemofilikov

»Zavod za transfuzijsko medicino s krvnimi koncentrati neprekinjeno oskrbuje vso Slovenijo z dostavo na zahtevo, pri čemer bolnišnični...

Razno
Razno Industrija odhaja drugam

V Sloveniji število kliničnih raziskav (katerih predlagatelj je farmacevtsko podjetje) upada že več let, opozarjajo v Mednarodnem...

Zdravstvena politika
Zdravstvena politika Kdo bo plačal digitalno zdravje?

Na trgu je vse več digitalnih rešitev za diagnos­ticiranje in obvladovanje zdravstvenih težav. Digitalizacija pomaga zdravnikom pri...

Razno
Razno Klinika Golnik: Recept za kakovost je transparentnost odnosov

»Slovenija bi bila za industrijo veliko bolj zanimiva, če bi imela več centrov za izvajanje raziskav.«

Razno
Razno Novi zdravili proti holesterolu na ameriškem trgu

Express Scripts, največji ameriški distributer zdravil, je na začetku oktobra razkril, da bo v letu 2016 prodajal tudi obe zelo dragi...

Razno
Razno Onkološki inštitut - na prvem mestu je delo z bolniki...

... ki pa bi ga (še bolj) oplemenitile boljše razmere za raziskovanje

Razno
Razno UKC Ljubljana ima prenovljen pravilnik o kliničnih raziskavah

»Vedeti moramo, kaj industrija želi. To je čim hitrejša vključitev dogovorjenega števila bolnikov in pravočasno zaključevanje...

Klinična praksa
Klinična praksa Cabozatinib presegel odpornost raka na ledvicah proti prvolinijski blokadi VEGF

Bolniki z napredovalim karcinomom ledvic, v drugi liniji zdravljeni s cabozatinibom, so brez napredovanja bolezni živeli dvakrat dlje od...

Klinična praksa
Klinična praksa Iskanje klinično uporabnih označevalcev

O delovanju zaviralcev imunskih stikal (immune-checkpoint blockers) kljub prebojnim rezultatom v zdravljenju onkološ­kih bolezni še...

Klinična praksa
Klinična praksa Kako preseči »veliki paradoks« pri zdravljenju bolnikov z rakom

Termin »veliki paradoks« je prof. Garaway uporabil v onkološki medicini za ponazoritev trenutnega neskladja med potrebo po kombiniranju...

Klinična praksa
Klinična praksa Kmalu odkritje nove terapevtske tarče?

Raziskovalci iz Bostona ugotavljajo, da se genske lastnosti primarnega tumorja pomembno razlikujejo od sekvence, ki so jo odkrili v...

Razno
Razno Kombinacija izboljšala čas do napredovanja

Analiza podskupin naj bi klinike prepričala o smiselnosti kombinirane blokade obeh klinično pomembnih poti uravnavanja imunskega odziva...

Medicina in družba
Medicina in družba Migranti in begunci s slabšimi obeti

Mednarodna skupina raziskovalcev je med migranti in begunci, ki trenutno živijo v Libanonu, Ugandi, na Poljskem in Češkem, opravila...

Klinična praksa
Klinična praksa Možnost napovedi ponovitve že ob diagnozi

Pri eni izmed petih bolnic z rakom na dojkah se bolezen ponovi na isti lokaciji ali pa razseva v druga tkiva. Raziskovalci s Cambridgea...

Klinična praksa
Klinična praksa Napovedni pomen infiltracije tumorja z efektorskimi T-celicami

Koncept »tumorske endotelijske bariere« je v sicer satelitskem simpoziju družbe Roche predstavil dr. George Coukos z razis­kovalnega...

Medicina in družba
Medicina in družba Podatki so pokazali velike razlike po državah

Register EUROCARE-5 je zajel podatke 22 milijonov bolnikov iz 30 evropskih držav, pri katerih so bolezen ugotovili med letoma 1978 in...

Klinična praksa
Klinična praksa Pomembno podaljšanje preživetja bolnikov z napredovalim melanomom

Pri bolnikih z napredovalim melanomom in izraženo mutacijo V600 na genu BRAF je zdravljenje s kombinacijo tarčnih zdravil dabrafeniba in...

Klinična praksa
Klinična praksa Potrjena dobrobit v preživetju

Podatki s strokovnega srečanja ECC/ESMO na Dunaju potrjujejo, da dodatek docetaksela k androgenskim zaviralcem pomembno podaljša...

Klinična praksa
Klinična praksa Potrjena učinkovitost pri bolnikih z rakom na pljučih

V drugem redu zdravljenja bolnikov z neskvamoznim nedrobnoceličnim rakom na pljučih je nivolumab boljše rezultate od docetaksela pokazal...

Klinična praksa
Klinična praksa Prihajajo imunoterapija in nove kombinacije inhibitorjev BRAF

Imunoterapija v zdravljenje melanoma prihaja z velikimi koraki. Po imunomodulatorju prve generacije ipilimumabu, ki je pri zdravljenju...

Klinična praksa
Klinična praksa S kombinacijo radio- in imunoterapije do nove terapevtske ravni

Medtem ko je radioterapija že dolgo ena izmed najpomembnejših terapevtskih metod v onkologiji, ima imunoterapija še vedno status...

Klinična praksa
Klinična praksa Zdravniki, spodbujajte bolnike, da nehajo kaditi

Tako je družinskim zdravnikom na Šoli pljučnega raka, ki je septembra prvič potekala na Onkološkem inštitutu Ljub­ljana, dejal eden...

Medicina in družba
Medicina in družba »Morda je skrb za bolnika najlažji del dela v zdravstvu; politika je tista, zaradi katere smo pod stresom«

Čedalje bolj se zavedamo, da smo s staranjem bolj ranljivi tudi za hude bolezni, kot je rak. V prihod­nosti bo okoli 40 odstotkov ljudi...

Klinična praksa
Klinična praksa Tudi parodontalna bolezen je zaplet sladkorne bolezni

Petdesetletnega pacienta, sladkornega bolnika tipa 2, je službeni opravek pripeljal v našo ordinacijo. Iz pogovora sem razbrala, da ima...

Razno
Razno Slovenska medicinska liga

Naši športniki glede na majhnost Slovenije dosegajo izjemne rezultate. Vrhunski smo. Skoraj smo zmagali na tekmi za tretje mesto in...

Iz tiskane revije

Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja junij 2019, Atopijski dermatitis
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, posebna izdaja december 2018, Multipla skleroza
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, 28.06.2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 7 - 8, maj 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 6, april 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 4 - 5, marec 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 2 - 3, februar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 1, januar 2019
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 15-16, november 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 13-14, oktober 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 11-12, 26. september 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018
Medicina danes, št. 9-10, 27. junij 2018