Klinična praksa

Klinična praksa
Klinična praksa Za bolnike s KOPB in ACO najbolj usodne kronične respiratorne bolezni

Prekrivanje astme in KOPB (ACO, astma-COPD overlap) se vse bolj prepoznava kot pomembna klinična entiteta, ki je povezana z več...

Klinična praksa
Klinična praksa Z izobraževanjem do manj amputacij, a med zdravniki premalo zanimanja

»Na naš oddelek prihajajo bolniki, za katere bi lahko naredili več, če bi k nam prišli prej. Govorimo o bolnikih s kirurškimi...

Klinična praksa
Klinična praksa Podhranjenost je povezana s slabšo prognozo

Pravilna prehranska obravnava zaradi podhranjenosti ogroženih onkoloških bolnikov zmanjša tveganje za zaplete, izboljša odziv na...

Klinična praksa
Klinična praksa V poznejših linijah bolj pomembna telesna zmogljivost bolnikov

Z vse več podatki o tumorju in mutacijah populacija bolnikov z metastatskim rakom debelega črevesa in danke (mRDČD) postaja vse bolj...

Klinična praksa
Klinična praksa Nujnost za kakovostno onkološko oskrbo

Na srečanju ASCO v Chicagu je svoje izkušnje o pomenu kakovostnega sodelovanja z bolnikom predstavila dr. Lidia Schapira, profesorica na...

Klinična praksa
Klinična praksa Za zmanjšanje tveganja, ki ga prinaša debelost

Od 15 do 20 odstotkov smrti zaradi raka povzroči debelost, sprememba življenjskega sloga pa za bolnika postane sprejemljiva šele, ko...

Klinična praksa
Klinična praksa Aplikacija testosterona zmanjšala slabost zdravljenih bolnikov

Testosteron undekanoat je moškim bolnikom s karcinomom ledvičnih celic pomagal prenašati zdravljenje s tarčnimi zdravili.

Klinična praksa
Klinična praksa Dve raziskavi pomembni za zgodnje ugotavljanje raka debelega črevesja

Kombinacija nivolumab/ipilimumab bo morda nov terapevt­ski standard za bolnike z visoko stopnjo mikrosatelitske nestabilnosti (MSI-H).

Klinična praksa
Klinična praksa Vse večji potencial metod tekoče biopsije

Sekvencioniranje v krvi ujetih delčkov tumorskega DNK (ctDNA) vse bolj prehaja tudi na področje zgodnjega diagnosticiranja raka.

Klinična praksa
Klinična praksa Pred kombinacijami imunoterapevtikov je še veliko neznank

Kombinacije zaviralcev imunskih stikal s tarčnimi zdravili, kemoterapijo in radioterapijo obetajo veliko, vendar je pred njihovo...

Klinična praksa
Klinična praksa Slabi rezultati presejanja za raka pljuč v ZDA

Obsežna analiza skoraj 1.800 diag­nostičnih centrov v ZDA je v letu 2016 pokazala zelo majhno udeležbo resnih kadilcev pri presejanju...

Klinična praksa
Klinična praksa Mirtazapin zaščitil pred bruhanjem

Generično zdravilo se je pokazalo kot učinkovit dodatek v podpornem zdravljenju bolnic z visoko emetogeno kemoterapijo.

Klinična praksa
Klinična praksa Kako uvesti antikoagulantno terapijo pri umetni srčni zaklopki po znotrajlobanjski krvavitvi?

Uvajanje terapevt­skih odmerkov antikoagulacijske terapije (AKT) pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami, ki utrpijo znotrajlobanjsko...

Klinična praksa
Klinična praksa Najnovejše v nevrologiji

Konec aprila je bil v ameriškem mestu angelov Los Angelesu letni nevrološki kongres AAN (American Academy of Neurology). Predstavljeni so...

Klinična praksa
Klinična praksa Mentor s »ciimovskega« hodnika

Prof. dr. Marko Noč, profesor interne medicine na Medicinski fakulteti (MF) Univerze v Ljubljani, predstojnik Kliničnega oddelka za...

Klinična praksa
Klinična praksa »Čudež je, koliko veste. Bolniki pa se vedejo kot angleški dvor. Prav nič niso prevzeti.«

Psihiatrinja prof. dr. Maja Rus Makovec je v predavanju specia­listom internistom, ki so prišli na interdisciplinarno strokovno omizje ob...

Klinična praksa
Klinična praksa Redkokje je dostop do zdravil proti HCV tako dober kot v Sloveniji

Zasebne in javne zdrav­stvene zavarovalnice v ZDA zavrnejo zdravljenje z neposredno delujočimi protivirus­nimi zdravili več kot...

Klinična praksa
Klinična praksa Na voljo do uporabnikov prijaznejši katetri

Slovensko podjetje TIK Kobarid z več kot 60-letno tradicijo proizvodnje medicinskih izdelkov je svoje urinske katetre s hidrofilnim...

Klinična praksa
Klinična praksa (intervju) Ne primanjkuje nam robotov, primanjkuje nam urologov

Je še zadnja napaka ministrstva za zdravje nakup robota za operacije za UKC Ljubljana? Ob kar nekaj pomislekih o smiselnosti tega nakupa...

Klinična praksa
Klinična praksa Kako so se Švicarji lotili spreminjanja obravnave obolenja žlez slinavk

Maja je bil na obisku v Ljubljani Francis Marchal, utemeljitelj sialendoskopije, kirurške tehnike, s katero je mogoče učinkovito...