Novice

Novice
Novice Odkrivanje navodila za uporabo »božanskega načrta«

Potem ko sta si James Watson in Francis Crick leta 1953 genialno zamislila strukturo dvojne vijačnice DNK in je tehnologija ob začetku...

Novice
Novice Presenetljivo odkritje bo morda izboljšalo izbor bolnikov za zdravljenje z imunoterapijo

Do zanimivega odkritja so se dokopali ameriški raziskovalci z Baylor College of Medicine v Houstonu, ki so pri nekaj več kot sto bolnikih...

Novice
Novice Telesna vadba dobrodejna tudi na dan prejemanja kemoterapije

Spodbujanje k vadbi v posebni sobi na onkološkem centru ima tudi ­pozitiven psihološki učinek.

Novice
Novice Je terapevtska sinergija med zaviralci PARP in imunoterapijo?

Zaviralci PARP so po zadnjih rezultatih raziskav novi terapevtski potencial pri raku prostate. Kombinacija z imunoterapijo je pokazala...

Novice
Novice Pembrolizumab nekaterim bolnikom prinesel petletno preživetje

Petletno preživetje pri predhodno nezdravljenih bolnikih z napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim rakom pljuč (NSCLC) je...

Novice
Novice Obetavni rezultati pri vzdrževalnem zdravljenju z olaparibom

Prvo zdravljenje na osnovi biooznačevalca napoveduje boljše preživetje od petim do šestim odstotkom bolnikov z BRCA pozitivnim...