Onkologija

Klinična praksa
Klinična praksa S trastuzumabom smo naredili zelo veliko. Smo lahko še boljši?

»Ne poznam zdravila, ki bi kdaj med onkologi povzročilo tolikšen čustveni naboj in navdušenje, kot ga je objava rezultatov...

Slovenija
Slovenija Potencial olapariba v vzdrževalnem zdravljenju raka jajčnikov

Olaparib je pri bolnicah z novodiagnosticiranim, napredovalim, BRCA-mutiranim rakom jajčnikov zmanjšal tveganje za napredovanje bolezni...

Novice
Novice Imunoterapija morda prehaja v prvo linijo tudi pri odzivnih bolnikih

Raziskava CheckMate-142 je pokazala visoko stopnjo odgovora na prvolinijsko zdravljenje s kombinacijo nivolumaba in ipilimumaba pri...

Novice
Novice Bo NELSON odprl poti do presejanja pljučnega raka?

Vedeti ali ne vedeti je morda eno najpomembnejših vprašanj, s katerim se ukvarjajo ameriški kadilci. A le tisti informirani, ki se...

Klinična praksa
Klinična praksa Prvi prospektivni rezultati napovedi odziva na imunoterapijo z metodo tekoče biopsije

Obremenjenost z mutacijami (angl. tumour mutational burden, TMB), določena v tumorskem DNK iz bolnikove krvi, je pokazala korelacijo z...

Novice
Novice Dramatično izboljšanje preživetja z agresivnim lokalnim zdravljenjem

Pri bolnikih s pljučnim rakom v stadiju IV, pri katerih je tumor omejeno metastaziral (oligometastatska bolezen), je kirurška obravnava...