Onkologija

Novice
Novice Končno: imunoterapija prinaša dobrobit pri napredovalem trojno negativnem raku dojke

»Rezultati raziskave IMpassion130 bodo spremenili način obravnave bolnikov z najagresivnejšo obliko raka dojke,« je na srečanju ESMO v...

Novice
Novice V zdravljenje stadija III raka pljuč prihaja novo zdravilo

Evropska agencija za zdravila (EMA) je pred nekaj dnevi odobrila zdravilo durvalumab – monoklonsko protitelo z vezavo na PD-L1 – za...

Novice
Novice GT198, transformacija od zaščitnika do onkogena

Nova dognanja s področja raziskav tumorske angiogeneze nekako dopolnjujejo do zdaj znano sliko o tem, da je tumor sposoben sprožiti...

Novice
Novice Potrditev učinkovitosti alektiniba pri bolnikih z možganskimi metastazami

Postanaliza raziskave ALEX je največjo dobrobit alektiniba pokazala pri bolnikih z možganskimi metastazami pri pljučnem raku, ki...

Novice
Novice Kje je vzrok za neodzivnost in odpornost proti zdravljenju z onkološko imunoterapijo?

Zaradi omejene stopnje odzivnosti na trenutno najučinkovitejša imunoonkološka zdravila, zaviralce imunskih stikal, je iskanje možnosti...

Novice
Novice Trajni popolni odgovor že postavlja nova strokovna vprašanja

Analiza rezultatov raziskave KEYNOTE-001 odkriva dejavnike v povezavi s popolnim terapevtskim odgovorom na zdravljenje s pembrolizumabom.