Družinska medicina

Klinična praksa
Klinična praksa Pri diagnostiki še vedno povprečno izgubljeno leto dni

Med največjimi kliničnimi izzivi pri obravnavi idiopatske pljučne fibroze (IPF) in drugih intersticijskih pljučnih bolezni je še vedno...

Klinična praksa
Klinična praksa Tuberkuloza še vedno pomemben zdravstveni problem

Tuberkuloza je večplastni zdravstveni problem, smo konec marca slišali na mednarodnem simpoziju o tuberkulozi na Bledu, ki ga je...

Klinična praksa
Klinična praksa Kdaj posumimo na pljučno hipertenzijo in kako jo zdravimo

Pljučna hipertenzija (PH) je stanje z zvišanim pritiskom v pljučni cirkulaciji, ki je povezano s slabšo prognozo, če je odkrito pozno....

Klinična praksa
Klinična praksa Prvič imamo možnost, da preprečimo poškodbe sklepov

»Med raziskavami HAVEN od 59 do 90 odstotkov pacientov s hemofilijo A, zdravljenih z emicizumabom (odvisno od skupine bolnikov), ni imelo...

Klinična praksa
Klinična praksa Kako do diagnoze pljučna hipertenzija? Uporabimo lahko tudi interaktivni algoritem

Presejalna metoda za odkrivanje pljučne hipertenzije (PH), če so težave kronične, je ultrazvočni pregled srca. Izkušen ultrazvočist...

Klinična praksa
Klinična praksa (intervju) Družinsko medicino moramo narediti prijetno za mlade

Delo družinskih zdravnikov je vsako leto težje, zahteve pacientov in stroke se povečujejo, obremenjeni so z administracijo, ki vzame...

Novice
Novice Vpliv zaščitnih dejavnikov se sešteva

S petimi zaščitnimi dejavniki dosežemo kar 67 odstotkov manjše tveganje raka debelega črevesa in danke. Nedavna raziskava nemških...

Klinična praksa
Klinična praksa Zavedajte se svojih zmožnosti, pa tudi omejitev

To je glavno sporočilo nemškega dermatologa prof. dr. Falka Bechare vsem zdravnikom, ki se srečujejo s hidradenitisom suppurativo (HS)....

Klinična praksa
Klinična praksa Pasti pri postavljanju diagnoze in fenotipov

Bolnikom, ki nimajo kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) in se v ambulanto vračajo s kroničnim kašljem, je smiselno narediti...

Klinična praksa
Klinična praksa Zboli človek, ne telo ali psiha. Zdravniki, raziščimo obe vrsti težav

»Ločevanje na telesne in psihične bolezni je preživeto. Vsaj v celostnem razmišljanju ob bolniku ju moramo znati videti skupaj in v...