Pulmologija

Klinična praksa
Klinična praksa Razvrščanje bolnikov v skupine le za uvedbo zdravljenja

Najpomembnejša sprememba v smernicah GOLD je, da je razvrščanje bolnikov v skupine A, B, C in D pomembno le še za uvedbo zdravljenja,...

Klinična praksa
Klinična praksa Najučinkovitejši terapiji namenimo občutno premalo časa

Noben ukrep in nobena terapija za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) se po učinkovitosti ne more primerjati s...

Klinična praksa
Klinična praksa Kako ujeti več bolnikov s KOPB v zgodnejši fazi bolezni?

Čeprav ima po raziskavah od 10 do 12 odstotkov ljudi nad 40. letom starosti persistentno obstrukcijo pljučne funkcije, je nesmiselno ter...

Klinična praksa
Klinična praksa Prvi prospektivni rezultati napovedi odziva na imunoterapijo z metodo tekoče biopsije

Obremenjenost z mutacijami (angl. tumour mutational burden, TMB), določena v tumorskem DNK iz bolnikove krvi, je pokazala korelacijo z...

Novice
Novice Dramatično izboljšanje preživetja z agresivnim lokalnim zdravljenjem

Pri bolnikih s pljučnim rakom v stadiju IV, pri katerih je tumor omejeno metastaziral (oligometastatska bolezen), je kirurška obravnava...

Novice
Novice Imunoterapija. Nič več dojenčica, temveč kompleksna najstnica

Imunoterapija je standardno zdravljenje bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč. V letu 2018 lahko to mirno trdimo in prav...