Pulmologija

Klinična praksa
Klinična praksa Prvi prospektivni rezultati napovedi odziva na imunoterapijo z metodo tekoče biopsije

Obremenjenost z mutacijami (angl. tumour mutational burden, TMB), določena v tumorskem DNK iz bolnikove krvi, je pokazala korelacijo z...

Novice
Novice Dramatično izboljšanje preživetja z agresivnim lokalnim zdravljenjem

Pri bolnikih s pljučnim rakom v stadiju IV, pri katerih je tumor omejeno metastaziral (oligometastatska bolezen), je kirurška obravnava...

Novice
Novice Imunoterapija. Nič več dojenčica, temveč kompleksna najstnica

Imunoterapija je standardno zdravljenje bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč. V letu 2018 lahko to mirno trdimo in prav...

Novice
Novice V zdravljenje stadija III raka pljuč prihaja novo zdravilo

Evropska agencija za zdravila (EMA) je pred nekaj dnevi odobrila zdravilo durvalumab – monoklonsko protitelo z vezavo na PD-L1 – za...

Klinična praksa
Klinična praksa Še so bolniki, ki menijo, da so simptomi neurejene astme običajni in jih tolerirajo

»Če simptomi astme bolnika motijo pri vsakodnevnih dejavnostih, spanju in fizičnih aktivnostih, sodi v obravnavo na višjo zdravstveno...

Klinična praksa
Klinična praksa Potrebujemo prostor, tudi za bolezni prihodnosti

Klinika Golnik je specializirana terciarna klinika, ki lahko pokriva najtežje primere iz vse Slovenije, zato, kot pravi od pomladi nov...